Reserveer een taxi:

Taxi
Zeeuws-Vlaanderen
(Terneuzen)
088 2358010
Regiotaxi
Zeeuws-Vlaanderen
(Breskens)
0117 381551

Wat is het?

Taxicom is een vervoersvoorziening die in het leven is geroepen door de 3 gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Zij zijn samen de opdrachtgever. Taxicom is bestemd voor mensen die op grond van de Wet Maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een indicatie...

Hoe werkt het?

Hoe verloopt een rit? De chauffeur kan zich een kwartier vóór tot een kwartier ná de gewenste...

Vragen en/of opmerkingen?

Vindt het antwoordt van uw vraag bij "Vraag & antwoord" of neem contact met ons op!

Klachten?

Laat het ons weten